שם התכונה - העדפה התנהגותית

מאפייני התכונה - האם אני משנה את דעתי או יציב בדעתי

סמן התכונה - עיניים זהות או שונות, מבחינת גודל, מבנה ומיקום.


אלו בעלי העיניים הזהות הם אנשים מאוד עקביים, מה שתקבע איתם היום יהיה נכון גם לעוד שנה ושנתיים. 

אלו אנשים שלא אוהבים שינויים ויציבים בדעתם.

איחורים מבחינתם זה יהרג ובל יעבור. 

הנחיה לאלו מביניכם עם עיניים זהות, שימו לב על החוזים הכתובים והלא כתובים שחתמתם עם עצמכם ואחרים, האם הם עדיין רלוונטיים ולא כדאי לערוך בהם שינויים.


אלו בעלי העיניים השונות הם אנשים שמבחינתם גמישות ושינוי היא שם המשחק. "אז מה אם אמרתי, זה היה נכון לאתמול והיום המצב השתנה" כך הם אומרים. 

לא כדאי לסמוך על מילתם ולא בגלל שהם רמאים או מכוונים לרע, ככה פשוט הם רואים את החיים - משתנים, גמישים. הם מכוונים לטוב, הם רואים את השינוי כדבר הכרחי. 

הנחיה לאלו מביניכם עם העיניים השונות, גם אם בוער בכם השינוי, שנו עליו עוד לילה, ובייחוד אם אנשים אחרים קשורים לכך.