12 Nov
12Nov


מחשבה, רגש ותחושה

שאני חושב על העוצמות הטיפוליות של הקינסיולוגיה ככלל ושיטת מוח אחד בפרט, אני תמיד חוזר לאותם מצבים שבהם האדם שמגיע לטיפול מבין וגם חווה את יחסי הגומלין בין מחשבה, רגש ותחושה.

זו בעצם אחת העוצמות של שיטת מוח אחד שדרכה נוגעים בכל הרבדים האלו.

שנה את תחושת הגוף – הרגשתך תשתנה ובעקבותיה מחשבתך תשתנה.

שנה את מחשבתך – הרגשתך תשתנה ובעקבותיה ישתנו תחושותיך הגופניות.

האם נפעל מלמעלה למטה ? (מחשבה-רגש-תחושה), האם נפעל מלמטה למעלה ? (תחושה-רגש-מחשבה).

רגע רגע, במוח אחד יש דרך שלישית – לפעול גם מהאמצע, שינוי הרגש באופן ישיר ולא כפועל יוצא (משינוי המחשבה או התחושה)

נפעל גם וגם וגם - דרך כך נוודא שיתחולל שינוי עוצמתי שישמר לאורך זמן רב.

הרגש הוא התינוק הכלוא ששולט בכולנו. (לנושא הרגש אקדיש פוסט נפרד), והוא הסמן המעצים.
ברוב הפעמים שאנו מגיעים לטפל בבעיה, אנו לא נוגעים ישירות ברגש כי אין לנו את האפשרות לגעת ברגש. והוא משתנה כתוצר לוואי של שינוי המחשבה או התחושה.

במוח אחד נוגעים ממש ישירות גם ברגש. משחררים דרך הברומטר את הרגש הכלוא ומטמיעים את הרגש שישחרר את הבעיה.

תחושות הגוף הם הבסיס.. המוח האחורי שולט בהם והוא גם אחראי על ההישרדות שלנו. כל תחושות העונג והכאב יושבים שם, כל הדברים הבסיסיים ביותר כמו נשימה. המוח האחורי יעשה הכל כדי שנשרוד. 

הרגש - המערכת הלימבית, נקראת בתאוריית המוח המשולש של ד"ר פול מקליין כמוח האמצעי, הוא המגיב והמחולל. הוא יגיב למחשבה ולתחושה. אבל הוא גם ישפיע על המחשבה והתחושה. אם נחוש בגוף תחושות לא נעימות המוח האמצעי יגיב להם ע"י הרגשה רעה ויעלה לנו למוח הקדמי מחשבות לא טובות... ולהיפך, אם נחשוב מחשבות טובות, המוח האמצעי יגיב ברגש חיובי וישדר לגוף לחוש נינוח ורפוי.

המחשבה, המוח קדמי, זו הסיבה שאנחנו שולטים בעולם אבל גם הכי מורכבים ומתוסבכים מכולם. רק אנחנו יכולים לחשוב. חיות יכולות להרגיש, לחוש, לפעול ע"פ אינסטינקטים והם מאוד צפויות. אנחנו לא. ההומו ספיאנס ספיאנס (מה שאנחנו) מאוד בעייתיים, מאוד מורכבים אבל גם מאוד מוכשרים, מניפולטיביים וחכמים. המוח הקדמי אחראי לכל היכולות והבעיות שלנו.

המוח הקדמי יכול להשפיע על הרגש דרך מחשבות חיוביות יזומות (וכך גם על תחושות הגוף) ויכול גם להיות מושפע מהרגש לחיוב או לשלילה.

אלו מערכות יחסי גומלין שמשפיעות אחת על השניה. 

במוח אחד בשילוב קינסיולגיה אנחנו נוגעים בכל אותם רבדים וגורמים להם להשפיע אחד על השני באופן חיובי לתמיד. כי ברגע שהבנו והטמענו את ההבנה הזו ברמה הגופנית זה נהפך לאוטומט.

אם אתם רוצים לעשות שינוי עמוק שיגע בכל הרבדים האלו, צרו קשר :)
עדי 054-3973306